พม.เข้มงวด ห้ามคนนอกเข้า เพื่อสกัดการแพร่ของ โควิด-19

Spread the love

เมื่อนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-19 นั้นส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง พม.จึงได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับกลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวง

โดยที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนที่มานั้นให้ปฏิบัติงานในทุกอาคารของ พม.ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกัน และงดให้บุคคลภายนอกนั้นเข้ามาในอาคารในพื้นที่สะพานขาว จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ในส่วนราชการ พม.ในพื้นที่สะพานขาว หากจำเป็นให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น ไลน์ โทรศัพท์ email บุคลากรที่เข้าอาคารกระทรวงจะต้องแสดงบัตรแสดงตน หรือบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองหากไม่มีบัตรนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารกระทรวงโดยเด็ดขาด

ในกรณีการรับ-ส่งเอกสารขอให้ทุกส่วนราชการแจ้งบุคคลภายนอกรอที่จุดพักรอ ด้านหน้าป้ายไฟศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 นอกจากนี้ ได้มีนโยบายให้บุคลากร พม.วางแผนการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสำนักงานทุกวัน เน้นทำงานที่บ้าน (work from home) ตามนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *