Tag Archives: ซีพีออลล์

พนักงานเซเว่น แอบตุนหน้ากากอนามัย ขายทางออนไลน์

พนักงานเซเว่น แอบตุนหน้ากากอนามัย ขายทางออนไลน์

ตามที่ได้มีการร้องเรียน ในเรื่องพนักงาน กักตุนสินค้าแล้วนำมา… Read more »